Headerafbeelding

BeePower

Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind, de zon en biogas. Wij zijn BeePower, de lokale energiecoöperatie in Venray en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

BeePower is de lokale energiecoöperatie in Venray en wij brengen lokale energie binnen Venray in beweging!

Wie is BeePower?

BeePower is een lokale coöperatie. Dat houdt in dat wij samen met iedereen uit de gemeente Venray ons willen gaan inzetten voor duurzame energie. Iedereen uit Venray kan lid worden en op die manier mee doen aan het realiseren van een beter milieu. Maar het levert ook op dat je energienota lager wordt én dat de opbrengst in onze eigen lokale economie blijft. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Dat is het idee achter lokaal coöperatief: het is van jou, het is lokaal en het is duurzaam.

Wat doet BeePower?

Wij zijn een burgerbeweging en zetten ons in om het draagvlak te creëren en vergroten voor de energietransitie; door, voor en met de burgers van Venray. Wij zijn een professionele partner in energie-projecten (opwekken van groene energie) en creëren de benodigde lokale betrokkenheid.

Wij initiëren, stimuleren , adviseren en faciliteren alle activiteiten die bijdragen aan de Venrayse Energietransitie. Dit doen wij door het transparant maken en bundelen van lokale energie-initiatieven.

We zijn een kennisnetwerk voor particulieren, ondernemers en overheid.

Sluit je aan bij de positieve energiebeweging en word lid van BeePower!

Het bestuur

Het bestuur van BeePower bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: Rob in het Veld - Loeffen
Secretaris: Jacques Lemmen
Penningmeester: Jac Derikx
Bestuurslid: Pieter van Hoenselaar

© 2022 Beepower Energie Coöperatie Venray
Created by