Headerafbeelding

1. Naga Solar Zonnepark Blakt, Oirlo/Venray

Het NAGA Solar project Blakt, Oirlo/Venray is nu goedgekeurd door B &W van de Gemeente Venray en ligt nu ter inzage voor definitieve verstrekking van de vergunning voor het project.

Het project betreft plannen voor een zonnepark met ca 11.000 zonnepanelen op 4,4 ha. slechte akkerbouwgrond aan de Blakterweg in Oirlo.

Al vanaf medio 2018 is het bestuur van BeePower in contact met het NAGA Solar team. BeePower speelt bij dit project een rol als intermediair tussen NAGA Solar en de direct omwonenden. Deze gesprekken hebben geleid tot een toenadering tussen beide partijen waarbij er gerede hoop bestaat dat dit leidt tot een uiteindelijke overeenstemming over de compensatie.

BeePower is samen met NAGA Solar gekomen tot een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is een verdergaande analyse op het gebied van financiële bedrijfs- en project-analyse, projectbegeleiding, draagvlak creëren, particuliere investering (ca 1000 panelen), postcoderoos optie (400 - 600 panelen), duurzaamheidseducatie en ondersteuning van lokale m.n. duurzaamheidsinitiatieven.

Daarnaast is het project door BeePower besproken met de voorzitter van de Dorpsraad van Oirlo in december 2018 en op verzoek van de dorpsraad gepresenteerd door BeePower en NAGA Solar in een informatie bijenkomst georganiseerd door de Dorpsraad van Oirlo in april 2019 waar het project positief werd ontvangen.

Wordt vervolgd!!

Ga terug naar overzicht
© 2021 Beepower Energie Coöperatie Venray
Created by