Headerafbeelding

Oproep tot volledig lokaal initiatief

In Peel en Maas heeft U een interview met Rob in het Veld – Loeffen, voorzitter van BeePower, kunnen lezen. Het is een weergave van de visie van BeePower en een oproep om de verdiensten van (een) loka(a)l(e) duurzaamheidproject(en) ook lokaal te houden. Hierbij werd verwezen naar het lokale BeePower initiatief om de postcoderoos “De Voorde – Oostrum” te realiseren door met 70 gezinnen, 700 zonnepanelen op een bedrijfstak te leggen.

Voor grotere projecten werd gesteld, Waarom zouden we de miljoenen niet zelf kunnen verdien”. Wie in de Gemeente Venray ideeën of wie initiatieven wil opstarten, zie het zonne- of windparken, neem contact op met BeePower om proactief aan de slag te gaan, waarbij direct de regels van KODE gevolgd worden. BeePower heeft heel veel kennis in huis voor duurzaamheid-projecten van allerlei aard. We houden rekening met de situering van het project en de mogelijke additionele kosten voor projecten, die niet zo gunstig liggen t.o.v.  een stroomverdeelstation. Ook hebben we goede ingangen bij Enexis, de netbeheerder in deze regio. We vernemen graag van U of van anderen, die U gaat benaderen, om met dit soort projecten te komen.

Ga terug naar overzicht
© 2022 Beepower Energie Coöperatie Venray
Created by